Privatuma Politika

Politikas izklāsts
Privātuma politika veido daļu no SONAX.LV (šeit un turpmāk tekstā – SONAX.LV) noteikumiem un nosaka pamatu, uz kura SONAX.LV apkopo un apstrādā patērētāju personīgos datus vai datus, ko patērētāji iesniedz SONAX.LV.

Informācija, ko SONAX.LV var apkopot no patērētājiem

SONAX.LV var apkopot un apstrādāt šādus patērētāju datus:

 • Informāciju un dokumentāciju, ko patērētāji iesniedz, aizpildot pieteikuma anketu SONAX.LV tīmekļa vietnē www.sonax.lv (šeit un turpmāk tekstā – „Tīmekļa vietne”). Tajā iekļauta informācija, ko patērētāji nodrošina Tīmekļa vietnes lietošanas laikā, abonējot vai pieprasot papildu pakalpojumus/atbalstu. SONAX.LV var lūgt patērētājiem arī papildu informāciju, kad tie ziņo par problēmu, izmantojot Tīmekļa vietni.
 • Ja patērētājs kontaktējas ar SONAX.LV, tiek saglabāts šīs korespondences/komunikācijas un/vai tālruņa sarunas ieraksts.
 • Informācija par patērētāju pieprasījumu izpildi.
 • Informācija par patērētāju Tīmekļa vietnes apmeklējumiem iekļauj, neierobežojot, datus par atrašanās vietu, tīmekļa apmeklēšanus informāciju, citus saziņas datus un resursus, kam piekļūst patērētāji.

IP adreses

SONAX.LVvar apkopot informāciju sistēmas administrēšanai par patērētāja datoru, tostarp, ja pieejams, IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas tipu. Šie ir statistikas dati par tīmekļa lietotāju pārlūkošanas aktivitātēm un neidentificē individuālus lietotājus.

Sīkdatnes

Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu patērētājus no citiem tīmekļa vietnes lietotājiem. Tās palīdz sniegt patērētājiem labu tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzi, kā arī ļauj SONAX.LV uzlabot tīmekļa vietni.

Patērētāju personīgo datu uzglabāšana

Visa informācija, kuru patērētāji nodrošina SONAX.LV, tiek uzglabāta SONAX.LV drošajos serveros. Tā kā informācijas pārsūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi droša, SONAX.LV nevar garantēt drošību datiem, kurus patērētāji pārsūta uz tīmekļa vietni, tāpēc jebkura datu pārsūtīšana saistīta ar patērētāju pašu risku. Tiklīdz patērētāju informācija ir saņemta, SONAX.LV izmantos striktas procedūras un drošības elementus, lai censtos novērst jebkuru neatļautu piekļuvi.

Galvenie informācijas izmantošanas veidi

SONAX.LV izmanto informāciju par patērētājiem šādos veidos:

 • Lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes saturs ir visefektīvākajā veidā pieejams patērētājam;
 • Lai nodrošinātu patērētāju ar informāciju, produktiem vai pakalpojumiem, kas pieprasīti no SONAX.LV vai kas SONAX.LV izpratnē patērētāju varētu interesēt, ja patērētājs ir piekritis informācijas saņemšanai šādiem mērķiem;
 • Pildīt pienākumus, kas izriet no jebkuriem līgumiem, kas noslēgti starp patērētāju un SONAX.LV;
 • Informēt patērētāju par izmaiņām SONAX.LV pakalpojumos;
 • Ja juridiska/fiziska persona ir jauns patērētājs, un SONAX.LV atļauj atsevišķām trešajām pusēm izmantot patērētāju datus, SONAX.LV (vai trešā puse) sazināsies ar patērētāju, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vienīgi gadījumā, ja patērētājs ir piekritis šai saziņai.

Patērētāju personīgās informācijas izpaušana

SONAX.LV var izpaust patērētāju personīgo informāciju trešajām pusēm šādos gadījumos:

 • Ja SONAX.LV pārdod vai pērk jebkuru uzņēmumu vai aktīvus, šajā gadījumā SONAX.LV var izpaust patērētāju personīgos datus šāda uzņēmuma vai aktīvu potenciālajam pārdevējam vai pircējam;
 • Ja trešā puse iegādājas SONAX.LV vai būtībā visus SONAX.LV aktīvus, šādā gadījumā jebkuri patērētāju personīgie dati tiks uzskatīti par vienu no nododamajiem aktīviem;
 • Ja SONAX.LV ir pienākums atklāt vai dalīties ar patērētāju personīgajiem datiem, lai ievērotu juridiski noteiktus pienākumus vai īstenotu vai ieviestu noteikumus vai citas vienošanās; vai aizsargātu SONAX.LV tiesības, īpašumu, patērētājus vai citādi. Tas iekļauj informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām ar mērķi aizsargāt no krāpniecības un samazināt riskus.

Piekļuve informācijai

 • Likumdošana sniedz patērētājam tiesības piekļūt informācijai, kas pieejama par viņu. Patērētāja piekļuves tiesības ir īstenojamas atbilstoši likumdošanai;
 • Patērētājam ir tiesības lūgt SONAX.LV neapstrādāt viņa personīgos datus mārketinga vajadzībām. SONAX.LV parasti informēs patērētāju (pirms viņa datu apkopošanas), ja SONAX.LV ir paredzējuši izmantot patērētāja datus šādiem mērķiem vai SONAX.LV ir paredzējuši atklāt patērētāju informāciju jebkurai trešajai pusei šādiem mērķiem. Patērētājs jebkurā laikā var arī izmantot tiesības nepieļaut šādu informācijas apstrādi, sazinoties ar SONAX.LV, izmantojot e-pasta starpniecību;
 • Tīmekļa vietne var saturēt saites uz un no SONAX.LV partneru tīklu/reklāmdevēju u. c. tīmekļa vietnēm. Ja patērētājs seko saitēm uz šīm tīmekļa vietnēm, SONAX.LV neuzņemas atbildību vai saistības par šo tīmekļa vietņu privātuma politiku.

Izmaiņas SONAX.LV privātuma politikā

Likumdošana sniedz patērētājam tiesības piekļūt informācijai, kas pieejama par viņu. Patērētāja piekļuves tiesības ir īstenojamas atbilstoši likumdošanai.

Saziņa ar mums

SONAX.LV atbalsta komanda gaidīs jautājumus, komentārus un pieprasījumus saistībā ar šo privātuma politiku uz e-pasta adresi: info@sonax.lv.